© Kunstatelier Sijen 2010

Sandra Schoenmakers (1958)


Geboren ‘t Rooth gemeente Margraten

Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten Maastricht

Postacademische cursus vakoriëntatie en hedendaagse kunstgeschiedenis.

“Een belangrijke drijfveer om beelden te maken is het steeds duidelijker in kaart brengen van de mij omringende wereld. Mijn werk gaat over de mens; zijn bewustzijn, hoedanigheden, belevingen, maar ook de mens ten opzichte van zijn omgeving. De vormgeving van de daaruit vloeiende thema’s gaat vaak verder dan de menselijke identiteit.

Metaforen, symbolen, abstracties worden gebruikt om een concept gestalte te geven, waardoor het oorspronkelijke idee open blijft en zijn betekenis in verschillende visies kan vinden”.


Bron: www.sandraschoenmakers.nl

A
G
E
N
D
A

G
I
E
T
E
R
I
JAgenda.html
I
N
T
E
R
E
S
S
A
N
T
E

L
I
N
K
SLinks.html
H
O
M
EHome.html
C
O
N
T
A
C
T
P
A
G
I
N
AContact.html
P
R
O
D
U
C
T
E
N

E
N

D
I
E
N
S
T
E
NProducten_en_Diensten.html
Louis_Reijnen.html
Portfolio.html
I
N
F
O
R
M
A
T
I
E
P
A
G
I
N
AInformatie.html

π

‘de constante factor in beeldende kunst’