© Kunstatelier Sijen 2010

Rijksmuseum (Amsterdam)


Het Rijksmuseum is niet alleen een groot museum maar ook een grote organisatie met een jaarlijkse begroting van ca. 40 miljoen euro en ruim 400 medewerkers. In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd en overgegaan in een Stichting die wordt bestuurd door een Directie. Ieder jaar publiceert het Rijksmuseum een jaarverslag. Naast de subsidie van de overheid, is er extra geld nodig voor de talloze activiteiten die het museum organiseert. Dat geld verkrijgt het museum door kaartverkoop, door verhuur van zalen en door giften van sponsors. De organisatie van het Rijksmuseum bestaat uit de directie, twee stafafdelingen en drie sectoren.


Bron: www.rijksmuseum.nl

A
G
E
N
D
A

G
I
E
T
E
R
I
JAgenda.html
I
N
T
E
R
E
S
S
A
N
T
E

L
I
N
K
SLinks.html
H
O
M
EHome.html
C
O
N
T
A
C
T
P
A
G
I
N
AContact.html
P
R
O
D
U
C
T
E
N

E
N

D
I
E
N
S
T
E
NProducten_en_Diensten.html
Beelden_aan_Zee.html
Allard_Pierson_Museum.html
I
N
F
O
R
M
A
T
I
E
P
A
G
I
N
AInformatie.html

π

‘de constante factor in beeldende kunst’