© Kunstatelier Sijen 2010

Pierre Lumey (Wahlwiller, 1948)


Wie eenmaal de nieuwste sculpturen van Pierre Lumey gezien heeft, zal die niet makkelijk vergeten. Zowel qua kleur als vorm bestaan die uit een moeilijk te omschrijven maar op meerdere zintuigen gericht geheim dat ontraadseld wenst te worden. Lumey maakt handig gebruik van organische én geometrische vormen, zachte én harde kleuren, tere én ruwe materialen e.d. Het conceptuele karakter wordt nog versterkt door de presentatie in reeksen, die namen dragen als ‘Place to preserve’, ‘Urban’ en ‘Overvloed’.  Ook vertaald in kleurenfoto’s komt zijn werk overtuigend over.


Bron: internet

A
G
E
N
D
A

G
I
E
T
E
R
I
JAgenda.html
I
N
T
E
R
E
S
S
A
N
T
E

L
I
N
K
SLinks.html
H
O
M
EHome.html
C
O
N
T
A
C
T
P
A
G
I
N
AContact.html
P
R
O
D
U
C
T
E
N

E
N

D
I
E
N
S
T
E
NProducten_en_Diensten.html
Thomas_Junghans.html
Jo_Peters.html
I
N
F
O
R
M
A
T
I
E
P
A
G
I
N
AInformatie.html

π

‘de constante factor in beeldende kunst’