© Kunstatelier Sijen 2010

Gerti Bierenbroodspot (Amsterdam, 1940)


In de loop der jaren is Gerti Bierenbroodspot uitgegroeid tot een van de bekendste, populairste en meest veelzijdige kunstenaars van Nederland. Haar grote voorbeeld is Leonardo Da Vinci, l'uomo universale, de universele mens. Bierenbroodspot schildert, beeldhouwt, giet brons, ontwerpt gobelins, ceramiek en gebrandschilderd glas. Gerrit Komrij nam een kort gedicht van haar op in zijn standaardwerk over de Nederlandse poëzie. Behalve gedichten schrijft zij een prachtig, bijna lyrisch proza. Zij is van plan ooit een opera te componeren, teksten voor het libretto zijn er al. Bierenbroodspot’s centrale thema is het labyrint van de tijd waarin wij ronddwalen. In haar diepste wezen is zij een adept van de god Shiva, die al dansend de schepping vernietigt omdat alleen zo het nieuwe kan ontstaan. Dat thema is in haar werk en de manier waarop zij dat werk gestalte geeft steeds terug te vinden.


Bron: www.bierenbroodspot.com

A
G
E
N
D
A

G
I
E
T
E
R
I
JAgenda.html
I
N
T
E
R
E
S
S
A
N
T
E

L
I
N
K
SLinks.html
H
O
M
EHome.html
C
O
N
T
A
C
T
P
A
G
I
N
AContact.html
P
R
O
D
U
C
T
E
N

E
N

D
I
E
N
S
T
E
NProducten_en_Diensten.html
Marianne_Aartsen.html
Dick_Fluitsma.html
I
N
F
O
R
M
A
T
I
E
P
A
G
I
N
AInformatie.html

π

‘de constante factor in beeldende kunst’