© Kunstatelier Sijen 2010

Beaufort 03 (Oostende, B)


Beaufort 03 is een organisatie van vzw Ku(n)st in samenwerking met het PMMK, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende. De opdracht van vzw Ku(n)st bestaat uit het bevorderen en organiseren van culturele activiteiten aan de kust. Haar eerste grote opdracht was Beaufort 01 (= 2003 Beaufort), de eerste editie van de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee, gevolgd door de tweede editie in 2006. De geschiedenis van vzw Ku(n)st gaat terug tot 1996. Naar aanleiding van de tentoonstelling van Ensor tot Delvaux in 1996-1997, die plaats vond in het PMMK en 350.000 bezoekers trok, werd met de toenmalige partners een cultuurfonds opgericht. Dit cultuurfonds bestond toen uit: de Provincie West-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Westtoerisme (nu Westtoer), Stad Oostende en de toenmalige Kredietbank (nu KBC Bank & Verzekering).


Bron: www.beaufort03.be

A
G
E
N
D
A

G
I
E
T
E
R
I
JAgenda.html
I
N
T
E
R
E
S
S
A
N
T
E

L
I
N
K
SLinks.html
H
O
M
EHome.html
C
O
N
T
A
C
T
P
A
G
I
N
AContact.html
P
R
O
D
U
C
T
E
N

E
N

D
I
E
N
S
T
E
NProducten_en_Diensten.html
Portfolio.html
Portfolio.html
I
N
F
O
R
M
A
T
I
E
P
A
G
I
N
AInformatie.html

π

‘de constante factor in beeldende kunst’