© Kunstatelier Sijen 2010

Allard Pierson Museum (Amsterdam)


Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. De antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk komen in het museum opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een goed beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid. De naam van het Allard Pierson Museum is ontleend aan de eerste professor Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, Allard Pierson. Deze voormalig predikant, werd in 1877 uitgenodigd de leerstoel, Kunstgeschiedenis en Moderne Letteren te bekleden. Hoewel hij een verzameling gipsafgietsels aanlegde, was er destijds van een echt museum nog geen sprake.


Bron: www.allardpiersonmuseum.nl

A
G
E
N
D
A

G
I
E
T
E
R
I
JAgenda.html
I
N
T
E
R
E
S
S
A
N
T
E

L
I
N
K
SLinks.html
H
O
M
EHome.html
C
O
N
T
A
C
T
P
A
G
I
N
AContact.html
P
R
O
D
U
C
T
E
N

E
N

D
I
E
N
S
T
E
NProducten_en_Diensten.html
Rijksmuseum.html
Portfolio.html
I
N
F
O
R
M
A
T
I
E
P
A
G
I
N
AInformatie.html

π

‘de constante factor in beeldende kunst’